BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 12/2003

z dnia: 16 kwietnia 2003 roku
w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem
Na podstawie art. 1042 & 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy / Dz. U. z 1998 roku nr 21, poz. 94; nr 106, poz. 668; nr 113, poz. 717, z 1999 roku nr 99, poz. 1152, z 2000 roku nr 19, poz. 239; nr 43, poz. 489; nr 107, poz. 1127; nr 120, poz. 1268, z 2001 roku nr 11, poz. 84; nr 28, poz. 301; nr 52, poz. 538; nr 99, poz. 1075; 111, poz. 1194; nr 123, poz. 1354; nr 128, poz. 1405; nr 154, poz. 1805, z 2002 roku nr 74, poz. 676, nr 135, poz. 1146 oraz ustawy z 26 lipca 2002 roku / zarządza się, co następuje:

& l
Ustalam, że w zamian za święta przypadające w soboty: 3 maja 2003 roku i l listopada 2003 roku dniami wolnymi w 5 - dniowym tygodniu pracy będą: 2 maja 2003 roku i 10 listopada 2003 roku.

&2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Urzędu Miejskiego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


Burmistrz

Michał Chajewski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2003 23:44
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1172 razy