BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 10/2003

z dnia: 11 kwietnia 2003 roku
w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Jedwabnem i ustalenia funduszu na ten cel.
Na podstawie &12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( D.U. nr 61, póz. 707 z póz. zm. ) w związku z art. 105 Kodeksu Pracy ( D. U. z 1998r. nr 21, póz. 94 z póz. zm. ) zarządzam, co następuje:

&1
Wprowadzam regulamin przyznawania nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Jedwabnem z funduszu nagród utworzonego na ten cel. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

&2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 2003r.


Burmistrz

Michał Chajewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2003 23:42
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1307 razy
Ilość edycji: 1