BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 9/2003

z dnia: 11 kwietnia 2003 roku
w sprawie: wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników Urzędu Miejskiego w Jedwabnem zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi oraz ustalenia wysokości funduszu premiowego
Na podstawie &15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( D. U. nr 61, póz. 707 z póz. zm.) zarządzam, co następuje:

&1
Wprowadzam regulamin premiowania pracowników Urzędu Miejskiego w Jedwabnem zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

&2
Ustalam wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii na zasadach określonych w regulaminie, o którym mowa w &1 zarządzenia.

&3
Traci moc zarządzenie nr 3/1992 r. Burmistrza Gminy i Miasta Jedwabne z dnia 2 grudnia 1992r. w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu Gminy i Miasta Jedwabne.

&4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 2003r.


Burmistrz

Michał Chajewski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2003 23:40
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1522 razy
Ilość edycji: 1