BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 4 /2008

z dnia: z dnia 12 marca 2008 roku
w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego do analizy oświadczeń i informacji, składanych na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym
Na podstawie art.33 ust. 3, w związku z art. 11a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / , zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 31/2006 Burmistrza Jedwabnego z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do analizy oświadczeń i informacji, składanych na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym wprowadza się następujące zmiany:
1. skreśla się dotychczasową treść § 1 ust. 2 pkt 3 i nadaje nowe brzmienie:
„1) Pani Agnieszka Górska - członek zespołu”


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 14 mar 2008 09:02
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1359 razy