BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVI/85/07

z dnia: z dnia 15 grudnia 2007 r.
w sprawie: w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2007 roku.
Na podstawie art.191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 249, poz. 2104 z późn. zm. ) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wraz
z ostatecznym terminem realizacji wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 r. stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 sty 2008 10:11
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 784 razy