BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 4/2003

z dnia: 17 marca 2003 roku
w sprawie: uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem
Na podstawie & 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 61, poz. 708 /, zarządzam co następuje:

& 1
Uchylam zarządzenie z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem.

&2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz

Michał Chajewski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2003 23:11
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1232 razy