BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIV/75/07

z dnia: 18 października 2007 r.
w sprawie: uzgodnienia zmiany granic Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880, zm. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 i z 2007 r. Nr 75, poz. 493/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Pozytywnie uzgadnia się zmianę granic Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez powiększenie jego powierzchni o działkę nr 109/6 położoną w obrębie miejscowości Burzyn, gmina Jedwabne zgodnie z załącznikiem do wniosku Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 gru 2007 15:08
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 864 razy