BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIV/73/07

z dnia: z dnia 18 października 2007 r.
w sprawie: w sprawie nawiązania partnerskich kontaktów między Gminą Jedwabne a Gminą Wiszki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Jedwabnem wyraża zgodę na podpisanie przez Burmistrza Jedwabnego „Porozumienia w zakresie współpracy pomiędzy Gminą Wiszki położoną na terenie Republiki Łotwy a Gminą Jedwabne”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 gru 2007 14:15
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 824 razy