BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/03

z dnia: 9 stycznia 2003r.
w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Na podstawie §4 ust.2 Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem z 16 listopada 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedwabne.

§ 1
Powołuję Społeczna Komisję Mieszkaniowa na okres kadencji Rady Miejskiej w składzie:
1.Janina Janczewska - Przewodniczący Komisji
2.Waldemar Barbachowski - członek
3.Waldemar Waluś - członek
4.Marzena Gradzka - członek

§ 2
Traci moc uchwała Nr.15/22/99 Zarządu Gminy i Miasta Jedwabne,

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,

Burmistrz

Michał Chajewski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2003 23:05
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1241 razy