BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 12/02

z dnia: 31 grudnia 2002 roku
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, póz. 591 z późn. zm.) ustalam co następuje:

§1
Powołuję Komisje Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych Urzędu Miasta i Gminy w Kasie Urzędu w następującym składzie:

1. Cecylia Kierzkowska - Przewodniczący Komisji
2. Kinga Karwowska – Członek
3. Wiesława Zapert - Członek

§2
Ustala się termin przeprowadzenia Inwentaryzacji na dzień 31.12.2002r. na godz.14.00

§3
Inwentaryzacji podlegają:
-gotówka w kasie
-znaki skarbowe
-czeki gotówkowe i rozrachunkowe
-druki kasowe ścisłego zarachowania

§4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz

Michał Chajewski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2003 23:10
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1286 razy