BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 10/02

z dnia: 23 grudnia 2002 roku
w sprawie: sprostowania błędów rachunkowych w Uchwale Zarządu Miejskiego w Jedwabnem Nr 80/151/02 z dnia 15 listopada 2002 roku i w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do w/w uchwały oraz ustalenia tekstów jednolitych załączników Nr l i 2i 3 do uchwały Zarządu Miejskiego w Jedwabnem
W związku z Uchwałą Nr 2663/02, 2664/02 i 2665/02 z 11 grudnia 2002r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Burmistrz Jedwabnego zarządza co następuje:

§1
W treści Uchwały Zarządu Miejskiego w Jedwabnem Nr 80/151/02 z dnia 15 listopada 2002 roku dokonuje się następujących sprostowań błędów rachunkowych w § 1 ust. 1
w lit. b): kwotę 18 448 zł zastępuje się kwotą 16248 zł - w lit. c): kwotę 106 950 zł zastępuje się kwotą 106 956 zł
w ostatnim wierszu kwotę planu wydatków: 7 080 660 zł zastępuje się kwotą: 7 082 860 zł

§2
W załącznikach do Uchwały Zarządu. Miejskiego w Jedwabnem Nr 80/151/02 z dnia 15 listopada 2002 roku prostuje się następujące błędy pisarskie i rachunkowe:
- W załączniku Nr 2 w przedostatnim zmienia się łączną kwotę zmian z 18 448 zł na 16 248 zł
- W załączniku Nr 3 w przedostatnim wierszu tabeli wpisuje się numer działu 853.

§3
Ustala się tekst jednolity załączników Nr l, 2 i 3 do Uchwały Zarządu Miejskiego w Jedwabnem Nr 80/151/02 z dnia 15 listopada 2002 roku stanowiący załącznik Nr l, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz

Michał Chajewski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2003 23:09
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1235 razy