BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR X/53/07

z dnia: 15 czerwca 2007 r.
w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 – 2010
Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu Narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485, z 2006 r. Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz.826 z 2007 r. Nr7 poz. 48) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 – 2010 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 2 sie 2007 10:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 798 razy