BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 9/02

z dnia: 23 grudnia 2002 roku
w sprawie: sprostowania błędów pisarskich w załącznikach Nr l i 2 do Uchwały Zarządu Miejskiego w Jedwabnem Nr 79/151/02 z dnia 10 października 2002 roku oraz ustalenia tekstów jednolitych załączników Nr l i 2 do uchwały Zarządu Miejskiego w Jedwabnem
W związku z Uchwałą Nr 2663/02, 2664/02 i 2665/02 z 11 grudnia 2002r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Burmistrz Jedwabnego zarządza co następuje:

§ 1
W załącznikach do Uchwały Zarządu Miejskiego w Jedwabnem Nr 79/151/02 z dnia 10 października 2002 roku, prostuje się następujące błędy pisarskie:
- W załączniku Nr l w przedostatnim wierszu tabeli w miejsce numeru działu 801 wstawia się numer działu 853.
- W załączniku Nr 2 w przedostatnim wierszu tabeli wpisuje się numer działu
853.
Nie ulegają zmianie kwoty zwiększeń dochodów i kwoty zwiększeń wydatków, określonych w załączniku Nr l i 2.

§ 2
Ustala się tekst jednolity załączników Nr l i 2 do Uchwały Zarządu Miejskiego w Jedwabnem Nr 79/151/02 z 10.10.2002r. stanowiący załącznik Nr l i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Michał Chajewski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2003 23:08
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1360 razy