BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 7/02

z dnia: 16 grudnia 2002r.
w sprawie: powołania zespołu do spraw realizacji o pozyskanie środków finansowych funduszy strukturalnych, pomocowych i funduszy ze struktur krajowych.
Na podstawie ort.31 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr. 14? póz. 1391 z późn. zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuje się zespół celem realizacji o pozyskiwanie środków finansowych z funduszy strukturalnych, pomocowych i funduszy ze struktur krajowych w składzie:
1. Tadeusz Zejer - Przewodniczący
2. Marta Laszczkowska - członek
3.Sławomir Miciura - członek

§ 2
Zespół ma prawo zasięgać opinii ekspertów w tym zakresie, a także w wyjątkowych wypadkach zlecać opracowanie dokumentacji specjalistom.

§ 3
Zespół składa co kwartał sprawozdanie z realizacji zadań do 7 dnia minionego kwartału.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz

Michał Chajewski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2003 23:08
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1265 razy