BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 6/02

z dnia: 14 grudnia 2002 roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2002r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 póz 984) oraz art. 109, 124 i 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014; zm. z 1999 r. Nr 49, poz. 485; Nr 38, poz. 360; Nr 70, poz. 778; Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69; Nr 12, poz. 135; Nr 48, poz. 550; Nr 95, poz. 1041; Nr 119, poz. 1251; Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Nr 45, poz. 497; Nr 46, poz. 499; Nr 88, poz. 961; Nr 98, po. 1070; Nr 100, poz. 1082; Nr 102, poz. 1116; Nr 125, poz. 1368; Nr 145, poz. 1623/ Burmistrz zarządza, co następuje :

§1
Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.171 zł - zgodnie z załącznikiem Nr l
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 36.708 zł - zgodnie z załącznikiem Nr l
3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 151.828 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 172.365 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2

§2
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem : - 6.815.750 zł
2. Wydatki ogółem : - 7.103.397 zł

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz

Michał Chajewski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2003 23:08
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1239 razy