BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 5/02

z dnia: 20 września 2002 roku
w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej.
Na podstawie art.31 i art.33 ust.5 Ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001roku Nr.142 póz.1591 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuje się komisję inwentaryzacyjną celem przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbioru w Bibliotece Gminnej w Jedwabnem w następującym składzie:
1. Przewodniczący komisji: Teresa Domitrz
2. członek Wiesława Mierzejewska
3. członek Marzena Karwowska

§ 2
Komisja rozpocznie inwentaryzację w dniu 20 września 2002r od godziny 10°°

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Michał Chajewski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2003 23:07
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1409 razy