BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/02

z dnia: 2 kwietnia 2002 roku
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na wykonanie opomiarowania instalacji elektrycznej i odgromowej szkół z terenu Gminy Jedwabne.

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
1. Maria Rogowska- przewodnicząca
2. Tadeusz Zejer- członek komisji
3. Sławomir Miciura- członek komisji

§ 2
Komisja działać będzie w oparciu o ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych /Dz. U. Nr 76, póz. 344 z póz. zm./ oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz

Michał Chajewski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2003 20:14
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3053 razy