BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLVI/238/06

z dnia: 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie: przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2006 – 2010
Na podstawie art. 17 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Dz.U.z 2004 Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2006 – 2010, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 cze 2006 11:41
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 961 razy