BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLVIII/242/06

z dnia: 24 maja 2006 r.
w sprawie: uchylająca Uchwałę Nr XLVII/240/06 z dnia 3 maja 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jedwabnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchyla się Uchwałę Nr XLVII/240/06 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 3 maja 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jedwabnego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 cze 2006 11:05
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 942 razy