BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLII/231/06

z dnia: 24 lutego 2006 r.
w sprawie: uchylająca Uchwałę Nr XL/228/06 z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jedwabnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XL/228/06 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Jedwabnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 mar 2006 14:17
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 922 razy