BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr I/10/02

z dnia: 16 listopada 2002 roku
w sprawie: powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jedwabnem.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U. Nr.36.poz.180, z 1988 r Nr.19,poz.132, z 1989 r Nr.29,poz.154, z 1990 r Nr.34, poz.198, z 1995 r Nr.83,poz.417, z 1998 r Nr.117,poz.757, z 1999r, Nr.52,poz.532, z 2001 r Nr.43, poz.476,Nr.110,poz.1189/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Powołuje się na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jedwabnem Panią Kingę Karwowską.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 cze 2003 22:37
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1267 razy