BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr I/9/02

z dnia: 16 listopada 2002 roku
w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Jedwabne.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr.142, poz.1591, z 2002 r Nr.23,poz.220, Nr.62,poz.558, Nr.113.poz.984/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Na wniosek Burmistrza Jedwabnego powołuje się na Skarbnika Gminy Pana Mariana Czarkowskiego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 cze 2003 22:34
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1318 razy