BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr I/8/02

z dnia: 16 listopada 2002 roku
w sprawie: odwołania ze stanowiska Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jedwabnem,
Na podstawie art.6 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1986r Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U.Nr.36,poz180, z 1998 r Nr.19, poz132, z 1989 r Nr.29,poz154, z 1990 r Nr.34,poz198, z 1995 r Nr.83,poz417, z 1998 r Nr.117,poz757, z 1999 r Nr.52,poz532, z 2001 r Nr.43,poz476, Nr.110,poz1189/ i art.70 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy /Dz.U. z 1S98 r Nr.21,poz 94, Nr.106,poz668, Nr.113,poz717, z 1999 r Nr.99,poz1152, z 2000 r Nr.19,poz239, Nr.43,poz489, Nr.107,poz1127, Nr.120, poz1268, z 2001 r Nr.11,poz84, Nr.28,poz301, Nr.52,poz538, Nr.99,poz1075, Nr.111,poz1194, Nr.123,poz1354, Nr.128,poz 1405, Nr.154,poz1805, z 2002 r Nr.74,poz676, Nr.135.poz.1146/ oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr.142,poz1591, z 2002 r Nr.23,poz220, Nr.62,poz558, Nr.113,poz.984/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Odwołać ze stanowiska Zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jedwabnem Panią Wacławę Jusypenko z powodu przejścia na emeryturę, powołaną na to stanowisko Uchwałą Nr.14/111/90 Rady Gminy i Miasta Jedwabne z dnia 8 lipca 1990 roku w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Gminy i Miasta Jedwabne.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 cze 2003 22:12
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1365 razy