BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr I/6/02

z dnia: 16 listopada 2002 roku
w sprawie: odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy Jedwabne,
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U, z 2001 r Nr.142, poz.1591, z 2002 r Nr.23,poz.220, Nr.62,poz.558, Nr.113.poz.984/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Na wniosek Burmistrza Jedwabnego odwołuje się ze stanowiska Skarbnika Gminy Jedwabne Panią Krystynę Bożenę Raszczyk.
Uzasadnienie zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 cze 2003 22:07
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1375 razy
Ilość edycji: 1