BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr I/4/02

z dnia: 16 listopada 2002 roku
w sprawie: zmian w budżecie na 2003 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy 7. dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr. 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr. 23 poz.220, Nr. 62 poz. 558, Nr. 113 poz. 984 / oraz art. 109 , 124 i 130 ust . 21 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr. 155 poz. 1014 z 1999 roku z późn. zmianami / Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1
1 Dokonuje się zmian w budżecie gminy polecających na :
a) zmniejsza się plan wydatków o 100.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr. 1
b) zwiększa się plan wydatków o 100.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan po zmianach wynosi
Dochody - 6.795.213 zł Wydatki - 7.080.660 zł

§ 2
Objaśnienia do zmian stanowi załącznik Nr 3

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Goszcycki

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 cze 2003 21:17
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1261 razy
Ilość edycji: 3