BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr I/3/02

z dnia: 16 listopada 2002 roku
w sprawie: wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jedwabnem.
Na podstawie art.18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr.142,póz.1591, z 2002 r Nr.23,poz.220, Nr.62,poz.558, Nr.113,poz.9C4/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Wybrać w skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jedwabnem następujących radnych:
1. Załęcki Jerzy
2. Mioduszewski Grzegorz
3. Chrostowski Ireneusz

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 cze 2003 21:15
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1365 razy