BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr I/2/02

z dnia: 16 listopada 2002 roku
w sprawie: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem,
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem,
Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr.142,poz.1591, z 2002 r Nr.23,poz.220,Nr.62,poz.558,Nr.113,poz.984/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1


Wybrać na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem Pana Zbigniewa Krzysztofa Iwanowskiego.

§ 2


Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik dc uchwały,

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 19 cze 2003 14:11
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1273 razy