BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr I/1/02

z dnia: 16 listopada 2002 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r Nr.142,poz.1591, z 2002 r Nr.23,poz.220,Nr.62,poz.558,Nr.113,poz.984/ Rady Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
Wybrać na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem Pana Józefa Goszczyckiego.
§ 2
Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
Przewodniczący obrad
Jerzy Załęcki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 19 cze 2003 14:20
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1308 razy