BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 93/2016

z dnia: 19 grudnia 2016 r.
w sprawie: pełnienia zastępstwa za przebywającego na zwolnieniu lekarskim Pana Zbigniewa Prószyńskiego – pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem

               Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim Pana Zbigniewa Prószyńskiego – pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem,  w okresie od 19.12.2016r. do 21.12.2016r., Burmistrz Jedwabnego wyznacza Panią Wiesławę Borawską do pełnienia zastępstwa za pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych  w wyżej wymienionym okresie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 21 gru 2016 09:34
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 959 razy