BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 80/2016

z dnia: 23 listopada 2016 r.
w sprawie: wyznaczenia pracownika Urzędu Miejskiego w Jedwabnem do przeprowadzenia kontroli w schronisku dla bezdomnych zwierząt „Sonieczkowo” w miejscowości Żarnowo Pierwsze 9A, 16-300 Augustów.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) w nawiązaniu do § 6 ust 1 umowy nr 1/2016  z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych psów z terenu gminy Jedwabne  zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 


  1. Wyznaczam pracownika Urzędu Miejskiego w Jedwabnem Panią Edytę Krystowczyk- inspektor ds. działalności gospodarczej, rolnictwa i podatków do przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków wynikających z umowy  nr 1/2016 z dnia 29 marca 2016 r., należących do Wykonawcy.

 


  1. Pracownik został wyznaczony do przeprowadzenia kontroli w dniu 25.11.2016 r. od godz. 10.00 do czasu jej zakończenia.

  

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 24 lis 2016 11:43
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 949 razy