BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 62/2016

z dnia: 28 września 2016 roku
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 2164 późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Jedwabnem”

w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji – Sławomir Miciura

Sekretarz Komisji – Andrzej Nieciecki

Członek Komisji – Dorota Brzostowska

Członek Komisji – Agnieszka Górska

Członek Komisji – Ryszard Dąbrowski

 

§ 2

Do zadań komisji należy:

1)      Przeprowadzenie postępowania, sporządzenie dokumentacji postępowania i przedłożenie jej do zatwierdzenia Burmistrzowi Jedwabnego,

2)      Wskazanie oferty najkorzystniejszej, a w przypadku uchylania się przez wykonawcę, którego ofertę wybrano do podpisania umowy, wskazanie kolejnej najkorzystniejszej oferty.

 

§ 3

Komisja przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej.

 

§ 4


  1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
  2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z chwilą podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 paź 2016 10:38
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 997 razy