BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr VI/53/03

z dnia: 25 maja 2003 roku
w sprawie: powołania Komisji Rozwoju, Rady Miejskiej.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorądzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się, Komisję Rozwiju, Rady Miejskiej w składzie:
1) Waluś Waldemar,
2) Niebrzydowska Alicja,
3) Gołębiewska Jadwiga,
4) Makowski Kazimierz.
§ 2. Przedmiotem działania Komisji Rozwoju będzie opracowanie wytycznych i kierunków w zakresie:
1) Strategi rozwoju gminy,
2) Planów inwestycji infrastrukturalnych,
3) Organizacji i reorganizacji systemu oświaty w gminie,
4) Rozwoju sfery usług w dziedzinie agroturystyki i wypoczynku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 cze 2003 13:20
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1350 razy
Ilość edycji: 1