BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 50/2016

z dnia: 11 sierpnia 2016 roku
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 11, art. 28 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), § 3 ust. 1, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 uchwały Nr III/27/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 22 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż 3 lata, zarządzam co następuje:

 

§1

 

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego działki o nr ewidencyjnym 64 i pow. 1,73 ha, położonej w obrębie wsi Pieńki Borowe (cena wywoławcza 25 000,00 zł).

 

§ 2

Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości w pierwszym przetargu w wysokości 25 000,00 zł. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%. Wadium wynosi się w pieniądzu gotówką w kasie bądź na konto w wysokości 10% ceny wywoławczej, a minimalne postąpienie wynosi 300,00 zł.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 31 sie 2016 09:24
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1024 razy