BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

XX/128/04

z dnia: 6 lipca 2004 roku
w sprawie: zapewnienia warunków do osiedlenia się polskiej rodziny z Kazachstanu lub innej republiki wymienionej w art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji.
Na podstawie art. 12 ust. 2, pkt.1 i ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 532 ) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się zapewnić warunki do osiedlenia się polskiej rodzinie /do 7 osób/ z Kazachstanu lub innej republiki wymienionej w art. 9 ustawy o repatriacji ubiegającej się o repatriację do Polski.

§ 2. Na cele repatriacji przeznacza się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej ok.105m² położony w m. Orlikowo ( Dom Nauczyciela ) gm. Jedwabne.

§ 3. Budynek opisany w § 2 zostanie oddany w najem dla rodziny repatriantów na czas nieokreślony na zasadach określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 4. Zapewnia się pracę na czas nieokreślony dla co najmniej jednego z członków rodziny repatriantów w Zakładzie Produkcji Okien SONAROL, znajdującym się w Jedwabnem przy ul. Polna 27.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 wrz 2004 09:34
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1236 razy