BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XI/82/15

z dnia: 14 grudnia 2015 roku
w sprawie: ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 7 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się bonifikatę w wysokości 90% od ceny lokalu mieszkalnego przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku wielorodzinnym położonym w Jedwabnem, przy ul. Łomżyńskiej 8, wraz z udziałem w działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 780  o powierzchni 456 m².

§ 2. Bonifikaty, o której mowa w § 1, udziela się wyłącznie w przypadku, gdy zapłata ceny po uwzględnieniu bonifikaty nastąpi w formie jednorazowej zapłaty i najemca na rzecz którego następuje zbycie lokalu, nie zalega z zobowiązaniem pieniężnym wobec Gminy Jedwabne, w szczególności z racji opłat czynszu i innych dotyczących zbywanego lokalu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Szmitko

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 gru 2015 10:29
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 492 razy