BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IX/60/15

z dnia: 16 października 2015 r.
w sprawie: przyjęcia „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Jedwabne na lata 2015-2020”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się i przyjmuje do realizacji „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Jedwabne na lata 2015-2020”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Szmitko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 25 paź 2015 10:45
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 479 razy