BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVIII/117/04

z dnia: 25 maja 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Jedwabnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Odrzucić w całości skargę na działalność Burmistrza Jedwabnego Pana Michała Chajewskigo. Uzasadnienie znajduje się w załączniku do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 cze 2004 08:55
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1233 razy
Ilość edycji: 1