BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VIII/54/15

z dnia: 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie: przyjęcia apelu Rady Miejskiej w Jedwabnem do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie zmian projektu ustawy Prawo wodne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się apel do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie zmian projektu ustawy Prawo wodne.

§ 2. Treść apelu stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwałę przekazuje się Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkom Sejmu i Senatu oraz Premierowi Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Szmitko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 sie 2015 11:47
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 501 razy