BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VIII/52/15

z dnia: 12 sierpnia 2015 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia pod nazwą „Łomżyńskie Forum Samorządowe” na zasadach określonych w statucie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Członkami stowarzyszenia będą jednostki samorządowe oraz osoby fizyczne i prawne funkcjonujące na obszarze działania stowarzyszenia.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do wskazania przedstawiciela, reprezentującego Gminę Jedwabne na zebraniu członków założycieli powołującym stowarzyszenie, a także dokonywania wszelkich niezbędnych czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do wskazania delegatów, reprezentujących Gminę Jedwabne w organach stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe.

§ 4. Składki członkowskie, wynikające z przynależenia Gminy Jedwabne do stowarzyszenia pod nazwą Łomżyńskie Forum Samorządowe opłacane będą z budżetu gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Szmitko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 18 sie 2015 11:43
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 480 razy