BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VII/42/15

z dnia: 16 czerwca 2015 roku
w sprawie: zmian nazw niektórych ulic w Jedwabnem.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się nazwy niżej wymienionych ulic:
1) Jana Kiepury – na – Kiepury,
2) Marii Konopnickiej – na – Konopnickiej,
3) Tadeusza Kościuszki – na – Kościuszki,
4) Ignacego Krasickiego – na – Krasickiego,
5) Marii Skłodowskiej-Curie – na – M.C. Skłodowskiej,
6) Adama Mickiewicza – na – Mickiewicza,
7) 250-lecia – na – Plac 250-lecia,
8) Kpt. Władysława Raginisa – na – Raginisa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Szmitko

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 cze 2015 12:39
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 503 razy