BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VII/33/15

z dnia: 16 czerwca 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Szmitko
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 cze 2015 10:31
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 459 razy