BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT UCHWAŁY NR .......

z dnia: 27 marca 2015 roku
w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się o przystąpieniu Gminy Jedwabne do stowarzyszenia o nazwie „Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury”, zwanego dalej Stowarzyszeniem.

§ 2. Statut Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury” stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Wyznacza się Burmistrza Jedwabnego do reprezentowania Gminy Jedwabne w Stowarzyszeniu.

§ 4. Gmina Jedwabne zobowiązuje się do opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia w wysokości określonej przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Szmitko
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 mar 2015 09:46
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 495 razy