BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 12/2015

z dnia: 23 marca 2015 roku
w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1202), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. obsługi kasowej w Referacie Finansowo - Budżetowym.

§ 2

Powołuję komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:
1) Marta Laszczkowska – przewodniczący i sekretarz komisji,
2) Bożena Wądołowska– członek komisji,
3) Agnieszka Górska – członek komisji.

§ 3

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 mar 2015 13:45
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 533 razy