BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE 10/2015

z dnia: 16 marca 2015 roku
w sprawie: ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie realizacji sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 281 § 1 z dn. 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 poz. 749 z późn. zm.) oraz art. 9 u ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) Burmistrz Jedwabnego zarządza, co następuje:

§ 1
Określam procedurę kontroli podatkowej w zakresie realizacji sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 17 mar 2015 14:50
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 556 razy