BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR V/13/15

z dnia: 21 lutego 2015 r.
w sprawie: odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy Jedwabne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Burmistrza Jedwabnego odwołuje się ze stanowiska Skarbnika Gminy Jedwabne Panią Henrykę Filipkowską.
§ 2. Na podstawie art. 72 § 3 w związku z art. 72 § 2 kodeksu pracy powierza się Pani Henryce Filipkowskiej stanowisko pracy księgowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Szmitko
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 25 lut 2015 08:21
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 568 razy
Ilość edycji: 1