BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIII/137/13

z dnia: 27 marca 2013 r.
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 33 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Jedwabnem stanowiącego załącznik Nr 1 do Statutu Gminy Jedwabne uchwalonego uchwałą Nr V/46/03 z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedwabne (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 50, poz. 1047 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem wybrany został Pan Jacek Chrostowski.

§ 2. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górski
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 29 mar 2013 09:55
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 674 razy