BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIV/90/04

z dnia: 23 stycznia 2004 r
w sprawie: obniżenia wysokości wskaźników procentowych dodatku mieszkaniowego.
Na podstawie art. 6 ust. 11 w związku z art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr. 71, poz. 734, z 2002 r. Nr. 203, poz. 1966) uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wskaźniki procentowe, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w następującej wysokości:
1) 50 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub,
2) 50 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 8 lut 2004 20:53
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1105 razy