BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXII/131/13

z dnia: 06 marca 2013 r.
w sprawie: przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem.
Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się rezygnację z funkcji wiceprzewodniczacego Rady Miejskiej w Jedwabnem złożoną przez Pana Andrzeja Górskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Górski
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 mar 2013 10:46
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 560 razy