BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIV/87/04

z dnia: 23 stycznia 2004 r.
w sprawie: ustalenia dodatku specjalnego Burmistrzowi Jedwabnego.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ oraz § 3 pkt. 3 zał. Nr 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 11 lutego 2003 r w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 33, poz. 264/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się Burmistrzowi Jedwabnego Panu Michałowi Chajewskiemu dodatek specjalny, do wynagrodzenia za pracę w wysokości 40%, łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, miesięcznie w okresie od 1 grudnia 2003 roku do 30 listopada 2004 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 8 lut 2004 20:19
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1159 razy