BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 83/2012

z dnia: 10 grudnia 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem
Na podstawie art. 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem zwanego dalej urzędem w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Traci moc zarządzenie nr 26/2004 Burmistrza Jedwabnego z dnia 28.06.2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem z późniejszymi zmianami.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracowników.

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 gru 2012 09:33
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 708 razy